14 maart: start snoeien onder hoogspanningsmasten

14 maart: start snoeien onder hoogspanningsmasten

Vandaag wordt gestart met snoeiwerkzaamheden onder de  hoogspanning in het park van Maarssenbroek.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in aanwezigheid van een gecertificeerde Flora- & faunawet bestendig beheer zodat het zorgvuldig handelen conform de Flora- & faunawet geborgd is.

Waar nodig worden rijplaten toegepast.  Gevolgschade aan paden, grasvelden en andere zaken worden door Joulz hersteld.

Related Posts

No posts were found for display

About Author