8 maart: verslag in VAR over besluit Hondenbeleid

8 maart: verslag in VAR over besluit Hondenbeleid

vergadering Fysiek Domein: Hondenbeleid

Op 8 maart is stond het “Hondenbeleid Wijkpark Maarssenbroek” op de  agenda van de vergadering Fysiek Domein.

Hierbij waren, naast de commissieleden en de wethouder,  vele bewoners en vertegenwoordigers van de wijkcommissie’s, als publiek en/of inspreker aanwezig.

Binnenkort zal de gemeente de communicatie over e.e.a. opstarten.

NB: De elders beschreven “Gele Kaarten” aanpak blijkt inmiddels achterhaald.

Hieronder een verslag van Ed Kamans in de VAR:

Var hondenbeleid mrt

Related Posts

No posts were found for display

About Author