Wijkagent

Rol Wijkagent(en)

Samen met de wijkcommissies, signaleringsteams en de wijkbeheerder, werkt de wijkagent aan de leefbaarheid en veiligheid in onze wijk.

De wijkagent voor Valkenkamp is: Julian Steenbeek 

NB:  Actuele Politie informatie in onze buurt kunt je inzien op:  Politie in mijn buurt

Mijn naam is Julian Steenbeek, wijkagent Maarssenbroek.

Ik ben het eerste aanspreekpunt voor de wijken Pauwenkamp, Reigerskamp, Spechtenkamp en Valkenkamp.

Als politieagent is mijn primaire taak het opsporen van strafbare feiten, het handhaven van de openbare orde en hulp verlenen aan hen die dit behoeven. Als wijkagent is mijn taak breder.

Zo onderhoud ik contact met ketenpartners als bijvoorbeeld de gemeente, jongerenwerk, het sociaal wijkteam en woningbouwverenigingen. Dit contact is belangrijk om eventuele problematiek in de wijk vroegtijdig aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen.

Wie ben ik?

In 2009 ben ik mijn politiecarrière begonnen en sinds 2011 werk ik in Maarssen. Ik ben begonnen als surveillant en sinds 2015 werk ik in de incidentenafhandeling (voorheen noodhulp). Ik ben actief als  biker en daarom ken ik de wijken op mijn duimpje. Naast mijn reguliere werkzaamheden, zit ik ook bij de mobiele eenheid.

Ik vind contact met de inwoners van Maarssen belangrijk. Dit moet zo laagdrempelig mogelijk zijn en daarom ben ik zeer actief op sociale media. Bereikbaarheid staat bij mij hoog in het vaandel.

Heb je mij nodig? Dan kun je altijd een berichtje sturen via de Facebookpagina Politie Stichtse Vecht facebook.com/PolitieStichtseVecht  of telefonisch contact zoeken via 0900-8844. Binnenkort is het ook mogelijk om op www.politie.nl een contactformulier in te vullen. Ik doe mijn best om dan zo snel mogelijk te reageren.