maart: MEC=plezier, natuur- en milieu educatie

maart: MEC=plezier,  natuur- en milieu educatie

Spannend struinen en spelen bij het Milieu Educatief Centrum ,ec gebouwimage004

Het MEC Maarssen is gelegen in het park Reigerskamp, naast het Superspeelspoor en kinderboerderij Otterspoor. Het MEC verzorgt al meer dan 20 jaar, met veel plezier,  natuur- en milieu educatie voor de scholen in de Gemeente Stichtse Vecht. Wij bieden de scholen leskisten, tentoonstellingen en natuurexcursies aan. Daarnaast verzorgen wij ook recreatieve activiteiten. Op woensdagmiddag kun je bij ons binnenlopen om een natuurkwartiertje uit te voeren, op stap te gaan met een kaboutertasje of aan de slag te gaan in de buurtmoestuin. Elk voorjaar hebben we een driemaandelijks evenement, zoals bijvoorbeeld een natuurtheater met Boswachter Beer. In onze tuin wordt veel gespeeld, je kunt lekker kliederen in de modderkeuken, spetteren bij de waterpomp en struinen door ons ‘bos’, gluren achter het aardeluik … en nog veel meer.

mec bijentuinimage008

Kinderen die nu de MEC tuin bezoeken zeggen: ‘Kom, we gaan naar het bos!’. Daarmee bedoelen zij het kleine ‘woeste’ stukje achterin onze tuin. Zij vermaken zich daar en beleven dit stukje dus ook werkelijk als hun bos. Het ontroerd ons en vinden het belangrijk meer ‘bos’  te creëren, door de tuin uit te breiden zodat er meer ruimte komt om te struinen, te genieten en te ontdekken.

Ten oosten van het MEC ligt een stuk gras, omringd door struikgewas en bomen, dit gedeelte heeft momenteel geen echt noemenswaardige functie. Wij willen dit groene deel (ca. 2800 m2) graag toevoegen aan het MEC om het een grotere waarde te kunnen geven qua natuurbeleving.

We denken met name aan een ‘bos’ waar kinderen in een veilige omgeving kunnen struinen, hutten bouwen, stokken zoeken en de natuur op hun eigen manier mogen beleven.

Wensen

Samen met onze vrijwilligers hebben we genoeg ideeën: zoals bijvoorbeeld een bloemenweide met een ‘blote voeten pad’,  een educatieve bijenstal waarbij kinderen kunnen meekijken met de imker en een grote tipi (tent).

Om van dit stuk ‘niemandsland’ een veilige omgeving te maken, zal er een hek met een haag geplaatst gaan worden en er komt een extra ingang bij. Wij hebben dit plan voorgelegd aan de gemeente en zij staan daar positief tegenover.
mec posterimage010

Tevens hebben wij ons idee voorgelegd aan de wijkcommissie Wijkpark en ook daar werd er positief en unaniem op gereageerd. Door middel van crowdfunding zullen wij proberen dit project te realiseren.

Wilt u meedenken, meehelpen of heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen.

Groeten

Nicole Coppiëns & Caroline Hakkert

Medewerksters MEC Maarssen | NME Stichtse Vecht

Maandag, woensdag & donderdag | O346 554406 | 06 55291679 | www.mecmaarssen.nl

Related Posts

No posts were found for display

About Author