Privacybeleid

Identiteit

Wijkcommissie Valkenkamp Maarssenbroek.  Link naar  contactgegevens

UPDATE

De wijkcommissie is gestopt per 1-1-2024. Alle abonnementen gegevens voor de nieuwsbrief zijn definitief verwijderd

Introductie

Ten behoeve van de verzending van de digitale nieuwsbrief, kan een bewoner zich online registreren.

De wijkcommissie respecteert de privacy van de abonnees van de nieuwsbrief en behandelt de persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit door een wettelijk voorschrift wordt vereist.

Aanmelding

Op basis hiervan wordt een email bericht verstuurd, waarin om bevestiging en akkoord wordt gevraagd. Pas hierna wordt de registratie effectief.

Gegevens

Bij registratie worden de volgende gegevens gevraagd en vastgelegd:

  • naam
  • emailadres
  • huisnummer (indien ingevuld)

Alle gegevens, worden beveiligd opgeslagen bij ons webhosting bedrijf:  lhsolutions

Opzegging

Na opzegging op het contactformulier , of onderaan elke nieuwsbrief, wordt het abonnement beĆ«indigd en de gegevens binnen 4 weken gewist.

Correctie of wissen

U kunt uw gegevens opvragen door een verzoek te sturen, op het contactformulier  om uw gegevens in te zien en te corrigeren of te wissen.

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.