Privacy aspecten nieuwsbrief

Privacy aspecten nieuwsbrief

Ten behoeve van de verzending van de digitale nieuwsbrief, kan een bewoner zich (gratis) online registreren en worden enkele gegevens vastgelegd.

Aanmelding

Op basis hiervan wordt een email bericht verstuurd, waarin om bevestiging en akkoord wordt gevraagd. Pas hierna wordt de registratie effectief.

Gegevens

Bij registratie worden de volgende gegevens gevraagd en vastgelegd:

  • naam
  • emailadres
  • huisnummer (indien ingevuld)

Alle gegevens, worden beveiligd opgeslagen bij ons webhosting bedrijf:  lhsolutions

Opzegging

Na opzegging d.m.v. het contactformulier , of als reactie onderaan een nieuwsbrief, wordt het abonnement beĆ«indigd. De abonnee gegevens worden binnen 4 weken gewist.

Correctie of wissen

U kunt uw gegevens opvragen door een verzoek te sturen, d.m.v. het contactformulier . Dit kan ook dienen om uw gegevens  te corrigeren.

Klachten

U kunt indien gewenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Related Posts

No posts were found for display

About Author