22 april: ‘onveilige’ en ‘oude’ speelvoorzieningen

22 april:  ‘onveilige’ en ‘oude’ speelvoorzieningen

Onveilige speeltoestellen

 

 Bericht 22 april:

Zie bericht op gemeente site:    www.stichtsevecht.nl/spelen

Onder meer:

  • Verouderde en onveilige speeltoestellen worden verwijderd: voorjaar van 2016
  • Planning Spelen Natuurlijk!  Valkenkamp: voorjaar 2017

Bericht 6 april:

Valkenkamp 452; glijbaan
Panelen vervangen, startplateau vervangen
Advies om toestel te vervangen, mogelijke vervanging 2018

Valkenkamp 776; combinatietoestel
Onderdelen met brandschade vervangen, oploop vervangen, uitstekende schroeven verwijderen, valondergrond uitbreiden
Advies om toestel te vervangen, mogelijke vervanging 2018

Met vriendelijke groet,

Marijke Hofstra, Adviseur Water, Groen en Spelen, Team Buiten

Bericht 24 november: 

Zoals aangegeven op de platformbijeenkomst voor Maarssenbroek, zullen er in begin van 2016 speelvoorzieningen worden verwijderd.

Hierin wordt onderscheid in onveilige speelvoorzieningen en ‘oude’ speelvoorzieningen gemaakt. Onveilige speelvoorzieningen zijn niet meer te repareren en ‘oude’ speelvoorzieningen hebben in veel gevallen hoge reparatiekosten.

Voor Valkenkamp geldt het voor de volgende locatie(s):

de ‘onveilige’ speelvoorziening: Valkenkamp 452; glijbaan

de ‘oude’ speelvoorziening: Valkenkamp 776; combinatietoestel

De vervanging (plaatsen nieuwe speelvoorziening) van de genoemde speelvoorziening(en) zal meegenomen worden in het uitrol van het speelbeleid per wijk of kern.

Dit zal verder worden besproken in de bijeenkomst met de wijkcommissie van Valkenkamp (zie de planning van de platformbijeenkomst over uitrol Speelbeleid).

 Op de website (van de gemeente) zal een nieuwsbericht met een uitgewerkte lijst met speelplekken komen te staan (te vinden onder Wonen en Wijken per Kern), vanaf 18 december, om ook bewoners hierover te informeren.

Direct aanwonenden zullen voor het definitief verwijderen van de speelvoorziening door middel van een brief op de hoogte gesteld worden.

 Met vriendelijke groet,

 Marijke Hofstra, Adviseur Water, Groen en Spelen, Team Bestek en Beheer

 

Related Posts

No posts were found for display

About Author