30 maart: Naleving hondenbeleid in (omringende) wijken

30 maart: Naleving hondenbeleid in (omringende) wijken

Bericht gemeente website, over handhaving

poepzuiger in actie, in voor honden verboden gebied.

30 maart 2016 – Vanaf volgende week wordt in de Maarssenbroekse wijken Spechtenkamp, Zwanenkamp en Fazantenkamp actief gecontroleerd op het naleven van de regels rondom het hondenbeleid. Ook in de andere wijken worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd. De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) zullen direct een boete opleggen als ze een overtreding constateren. Er wordt dus niet eerst gewaarschuwd.

Deze actie is een pilot van 3 maanden. Op deze manier wil de gemeente iets doen om de veelgehoorde klachten over hondenpoep aan te pakken. Hondenpoep geeft namelijk niet alleen ongemak. Uit een onderzoek van de GGD blijkt dat hondenontlasting allerlei bacteriën bevat, die schadelijk zijn voor de gezondheid van jonge kinderen.

Lees hier het artikel van de gemeente site: Stichtse Vecht 30 maart: controle hondenbeleid in wijken

brief zoals verstuurd aan bewoners met hond

eerste-speelveldje-schoongemaakt-met-hondenpoepzuiger

Artikel in VAR 31 mrt over opruimen en loslopen

Overzicht van de regels, met link naar APV: Stichtsevecht.nl hondenbeleid en hondenspeelplaatsen

Related Posts

No posts were found for display

About Author