31 maart: aanpassing hondenbeleid wijkpark

31 maart: aanpassing hondenbeleid wijkpark

In december is een aanpassing van het hondenbeleid in het wijkpark aangekondigd

Dit is, mede op basis van advies van de “werkgroep wijkpark” tot stand gekomen. Hierin hebben vijf wijkcommissies die aan het wijkpark liggen, meegedacht. Een motie tegen deze aanpassing, is in de raadsvergadering van 29 maart, met 13 stemmen voor en 17 stemmen tegen, verworpen.

In het kort komt het erop neer, dat een strook grenzend aan de  bebouwing, aanlijn-gebied wordt. Direct hier achter, begint het losloop-gebied. Grof weg blijft ruim de helft van het gehele park, beschikbaar als losloop-gebied (hondenspeelplaats).

Het doel van de uitvoering van dit beleid is, om het wijkpark tot een prettige recreatieplek te maken, voor alle inwoners van Maarssenbroek, met daarin nog steeds voldoende ruimte voor de hondenbezitter. Met andere woorden: om voor volwassenen en kinderen meer recreatie mogelijk te maken,  zonder  (mogelijk) hinder of schrik van loslopende honden te ondervinden.

De uitvoering en handhaving van deze wijziging in het wijkpark, wordt op een later moment effectief, afhankelijk van bebording en  en communicatie.

Los hiervan, wordt de algemene opruimplicht ook van kracht in het wijkpark.

Toelichting wethouder Linda van Dort   https://youtu.be/u9IcKSE2KvU

 

Meer informatie:

Eerdere berichten over: hondenbeleid

Artikel in VAR 31 mrt over opruimen en loslopen

Stichtse Vecht december: hondenbeleid aangepast

RTV Stichtse Vecht december: hondenbeleid aangepast

RTV Stichtse Vecht maart: actieve handhaving hondenbeleid in wijken

 

De nieuwe situatie gaat er bij Valkenkamp zo uit zien:

Rood = speelplek, (nu al) verboden voor honden

Groen = hondenspeelplaats, dus losloop gebied

Wit = aanlijn gebied

afbeelding Hondenbeleid Stichtse Vecht 2015 Maarssenbroek VK kaart

 

Voor de kaart van heel Maarssenbroek, klik op deze link   afbeelding Hondenbeleid Stichtse Vecht 2015 Maarssenbroek

 

Related Posts

No posts were found for display

About Author