dec 2014: vuurwerk, schade en inbraken

dec 2014: vuurwerk, schade en inbraken

Bericht jaarwisseling

Hieronder een bericht van de gemeente over:

(nieuwe) vuurwerkregels en veiligheid rond de feestdagen.

de Wijkcommissie wenst u veilige feestdagen !

 


 

Van: Samenwerkenaanveiligheid <samenwerkenaanveiligheid@stichtsevecht.nl>
Datum: 22 december 2014 10:09
Onderwerp: Bericht jaarwisseling
Aan:

Beste wijkcommissies en waaksdeelnemers,

Met deze e-mail willen we jullie informeren over de jaarwisseling, hoe om te gaan met geconstateerde schade en vernielingen en vragen wij uw aandacht voor woninginbraken.

Jaarwisseling

Graag maken de gemeente en politie weer gebruik van uw ogen en uw oren in de wijk tijdens de jaarwisseling. De regels voor het afsteken van vuurwerk zijn gewijzigd. Hieronder de regels met betrekking tot vuurwerk:

–       Vuurwerk mag je alleen kopen bij de erkende verkoopadressen en je moet 16 jaar of ouder zijn;

–       Vuurwerk kopen mag alleen op 29,30,31 december;

–       Het is verboden illegaal vuurwerk te kopen of in bezit te hebben (o.a. strijkers, vlinders en lawinepijlen);

–       Vuurwerk mag je alleen afsteken op (31 december van 18 uur ’s avonds tot 1 januari 02:00 uur ‘s nachts 2015).

Vuurwerk 2

De politie treedt op als je:

–       In het bezit bent van illegaal vuurwerk;

–       Vuurwerk afsteekt buiten de toegestane tijden;

–       In het bezit bent van vuurwerk buiten de periode van verkoop (29,30 en 31 december);

–       In het bezit bent van meer dan 25 kg vuurwerk in de periode van verkoop;

–       Met vuurwerk baldadig gedrag vertoont of vernielingen aanricht.

Schade en vernielingen

Constateert u zaken (ook in de aanloop naar Oud & Nieuw) die te maken hebben gehad met schade en/of vernieling in de openbare ruimte, dan verzoeken wij u vriendelijk om deze te melden aan info@stichtsevecht.nl t.a.v. afdeling wijken en kernen. Geef s.v.p. de locatie goed aan. In geval van een heterdaad situatie kunt u de politie bellen (spoed 1-1-2 / geen spoed 0900-8844).

 

Woninginbraken

Naast het vuurwerk graag ook aandacht voor woninginbraken tijdens de feestdagen. Het is lang donker en op deze dagen zijn veel mensen langere tijd niet thuis, waardoor inbrekers vaak ongestoord hun gang kunnen gaan. Thuiskomen na een inbraak is alles behalve feestelijk. Hieronder nog een aantal tips:

 

–       Laat een bewoonde indruk achter. Maak bijvoorbeeld gebruik van tijdschakelaars om de lampen aan en uit te laten gaan;

–       Doe deuren en ramen goed op slot en laat de sleutels niet in het slot zitten;

–       Leg waardevolle spullen niet in het zicht maar berg ze op, bijvoorbeeld in een kluis;

–       Zet de verpakking van grote kerstcadeaus niet aan de straat;

–       Meld niet op uw voicemail of via sociale media dat u niet thuis bent.

 

Tot slot willen wij u bedanken voor uw inzet het afgelopen jaar. Wij wensen u fijne feestdagen en een veilig 2015.

 

Met vriendelijke groet,

Nienke van Zelst

Openbare Orde en Veiligheid


 

 

 

Related Posts

No posts were found for display

About Author