5 dec 2014: strooibeleid bij gladheid

5 dec 2014: strooibeleid bij gladheid

Strooibeleid Gemeente Stichtse Vecht

Als er gestrooid moet worden krijg ik altijd vragen van bewoners en bewonersorganisaties over het strooibeleid van de gemeente Stichtse Vecht. Hieronder vindt u het strooibeleid aangegeven.

Groet

Mario van Dijk

 Wijkbeheerder Maarssenbroek

https://www.valkenkamp.eu/wijkbeheerder/

gladheid

Gladheidbestrijding

2 december 2014 – De meteorologische winter is begonnen. Dat kan betekenen dat het weer glad wordt. Gemeente Stichtse Vecht bestrijdt de gladheid door het strooien van natzout en door het schuiven van de sneeuw. Hierbij worden eerst de hoofdroutes, de busroutes, wegen nabij scholen en centra voor ouderen, en de doorgaande fietspaden onder handen genomen. Als deze routes onder controle zijn, wordt er ook op secundaire wegen gestrooid en geschoven.

Natzout

Bij het strooien van natzout wordt het droge zout vooraf vermengd met pekel. De vloeistof die zo ontstaat kan veel nauwkeuriger verstrooid worden dan het droge zout. Zo komt het zout alleen daar terecht waar het nodig is. Bovendien hecht het natzout beter aan het wegoppervlak, zodat het efficiënter zijn werk kan doen. Omdat natzout veel minder snel verwaait, is het ook geschikt om preventief te strooien. Dat komt de veiligheid van de weggebruikers ten goede. Door op deze manier te strooien is er minder zout nodig. Dat is beter voor het milieu en het verkleint de kans dat er een zouttekort ontstaat.

Wanneer wordt er gestrooid?

De gladheidsbestrijdingscoördinator van Stichtse Vecht bepaalt aan de hand van gedetailleerde informatie van MeteoConsult of er gestrooid moet worden. Daarnaast is er ook contact met de provincie Utrecht en met de aannemers die een deel van het strooiwerk voor hun rekening nemen. Op deze manier helpt iedereen mee om ervoor te zorgen dat het risico van gladde wegen zoveel mogelijk beperkt wordt. In Stichtse Vecht wordt het strooiwerk verzorgd door acht strooiwagens van verschillende aannemers. Samen zorgen zij ervoor dat de belangrijkste routes binnen enkele uren behandeld worden.

Hoe kunt u helpen?

Het is voor de gemeente ondoenlijk om echt alle gladheid te bestrijden. Het is een goede gewoonte dat u zelf het trottoir of voetgangersgebied bij uw woning begaanbaar houdt zodat de straat veilig begaanbaar is. Strooizout is te koop bij bouwmarkten en benzinestations. Bij vorstgevoelige locaties in de gemeente zijn ook zoutkisten neergezet. Dit zout kunt u gebruiken om op deze plekken de gladheid zelf te bestrijden.

Meer weten of suggesties?

Wilt u meer weten over de bestrijding van gladheid en de routeprioriteiten? Kijkt u dan bij Gladheidbestrijding. Heeft u suggesties voor verbeteringen, geef ze dan vooral aan ons door via formulier Melding leefruimte op de website of door te bellen naar 14 0346.

Related Posts

No posts were found for display

About Author