Wijkbeheerder

Mijn naam is Mario van Dijk, wijkbeheerder voor heel Maarssenbroek.

Dit betekent dat ik de ogen en de oren van de gemeente ben voor zaken die spelen in uw wijk. Met deze nieuwe aanpak wil de gemeente de leefbaarheid en sociale veiligheid in uw wijk verbeteren. En dat kan de gemeente alleen samen met u als inwoner van Maarssenbroek. Schroomt u dus niet om mij te bellen met uw vragen of opmerkingen.

Contact: Mario van Dijk, Wijkbeheerder Maarssenbroek,

mobiel: 06 10 81 02 77

telefoonnr: 140346

email:  mario.van.dijk@stichtsevecht.nl

 

Taken wijkbeheerder:

  • Aanspreekpunt voor wijkcommissies, buurtpreventieteams, signaleringsteams, bedrijven, instellingen, vereniging van eigenaren en organisaties (zoals politie), woningbouwcorporatie Portaal en andere verhuurders.
  • Organiseert en coördineert overleggen, toezicht, wijkschouwen, het samenbrengen van vakspecialisten etc.
  • Stelt het “wijkplan” op met jaarafspraken over specifieke projecten op het gebied van groen, spelen, doelgroepen, sociale veiligheid, wegen, fietspaden en verkeer.
  • Signaleert problematiek in de wijk en bepaalt, in overleg met betrokken partijen, inzet vrije capaciteit politiesurveillanten en jongeren voor wijkknelpunten.
  • Controleert en bewaakt de uitvoering van afspraken door derden (politiesurveillanten, jongerenwerkers, woningbouwcorporatie Portaal e.d.).