19 okt = bijeenkomst uitbreiding Schiphol (wat hangt er boven ons hoofd?)

19 okt = bijeenkomst uitbreiding Schiphol (wat hangt er boven ons hoofd?)

Bericht ontvangen van Vereniging Gezamenlijke Platforms

www.vlieghinder.nl
In de volgende regeringsperiode moeten spijkers met koppen worden geslagen om  te voorkomen dat Schiphol blijft doorgroeien. Gebeurt er niets, dan is verdere uitbreiding met een tweede Kaagbaan en een tweede areaal, en daarmee onbegrensd doorgroeien, onontkoombaar. Met alle nadelige gevolgen voor de woon- en leefomgeving van dien. Schiphol loopt opnieuw tegen de milieugrenzen aan en dat de luchtvaart in Nederland op slot gaat is een utopie. Het is dus nu of nooit!

De VGP (Vereniging Gezamenlijke Platforms) heeft het initiatief genomen voor een lobby om alternatieven voor het doorgroeien van Schiphol prominent op de politieke en publieke agenda te krijgen. Inmiddels is een kernteam geformeerd dat de taak heeft deze lobby voor te bereiden. Onderstaand vindt u de namen van de leden. Inmiddels is het kernteam enkele malen bijeen geweest. Unaniem was het team van mening dat deze lobby de meeste kans van slagen heeft als daarvoor een opzet wordt gekozen waarbij VGP-leden, BLRS leden en niet bij een koepel aangesloten bewonersorganisaties gezamenlijk optrekken. Zij doen het voorstel om gezamenlijk een onafhankelijk overleg en pressieplatform op te richten onder een eigen naam. Het platform wordt geen organisatie met een bestuur maar een overlegplatform maar met secretariaat. Het voorstel wordt  op 19 oktober eerst aan de VGP leden voorgelegd. Het kernteam verwacht dat de meerderheid van de leden daarmee zal instemmen.

Wanneer u net als wij vindt dat de toekomst van Nederland de toekomst van de luchtvaart moet bepalen, en niet andersom, dan roepen wij u op om uw organisatie aan te sluiten bij het platform i.o.

Hiermee worden alle bewonersorganisaties, die zich zorgen maken over de groei van Schiphol en meer over dit initiatief willen weten, uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 19 oktober a.s. aanvang 20.30 uur in de vergaderruimte van de Omgevingsraad Schiphol, Polarisavenue 85b in Hoofddorp. In de bijeenkomst zal het kernteam voorstellen voor de aanpak van de lobby toelichten.

Gezien het grote belang van een gezond woon- en leefmilieu voor de komende generaties, roepen wij u op u om deze belangrijke bijeenkomst bij te wonen of een vervanger te sturen.

Aan de organisaties die zich voor de vergadering aanmelden zal op 10 oktober de agenda met bijlagen per mail worden toegestuurd.

Let op!  Omdat de vergaderruimte van de ORS een beperkte capaciteit heeft is het nodig dat u ons met een antwoordmail vóór 10 oktober laat weten of uw organisatie zal deelnemen, en met hoeveel personen. Blijkt de ruimte te klein dan wordt u tijdig geïnformeerd over een andere locatie.

Bewonersorganisaties die niet het voornemen hebben bijeenkomsten over dit onderwerp bij te wonen maar wel hun naam vermeld willen zien op het manifest dat begin volgend jaar naar buiten wordt gebracht, verzoek ik dat mij te laten weten. Uiteraard krijgt u het te zien voordat het wordt uitgebracht.

Tot slot:  zegt het voort!    Wij kennen niet van alle organisaties het e-mail adres. Stuur dit bericht door naar alle u bekende organisaties waarvan u vermoed dat deze op de hoogte willen zijn van dit initiatief. Het is beter dat een organisatie dit bericht meerdere malen ontvangt dan in het geheel niet. De dorps- en wijkorganisaties verzoek ik het bericht door te sturen naar aangrenzende collega organisaties die tot nu toe niet bij de Schipholdiscussie betrokken waren omdat hun woongebied niet onder routes ligt. Doorgroeien van Schiphol heeft meer nadelige consequenties dan alleen de geluidshinder, ook voor bewoners iets verder van Schiphol.

Graag horen wij of u op 19 oktober zult deelnemen en met hoeveel personen.

Met vriendelijke groet,

Eef Haverkort

Secretaris

Vraag van wijkcommissie Valkenkamp:

Wie voelt zich aangesproken om hier vanuit Maarssenbroek aandacht aan te schenken ?

Reageer dan s.v.p. (onderaan) op dit bericht.

Related Posts

No posts were found for display

About Author