1 okt: Situatie Hondenspeelplaats

1 okt: Situatie Hondenspeelplaats

Voor de honden en hun bezitters, is de hondenspeelplaats een belangrijke (ontmoetings-) plaats om te spelen en te trainen.  Na 4 jaar gebruik, de weersinvloeden en de jeugd, is het nodig e.e.a. aan te pakken.

Het doel is: onderhoud, herstel en verbeteringen i.v.m. veiligheid en het beperken van schade door vandalisme.

Bij de aanleg in 2012, was het uitgangspunt/afspraak dat deze hondenspeelplaats door de Gemeente zou worden onderhouden, maar daar blijken nu twijfels over te bestaan.

24 oktober: De gemeente heeft inmiddels bevestigd voor het onderhoud verantwoordelijk te zijn. De gebreken zijn nu aangemeld en in behandeling genomen.

21 november: De gemeente heeft het onderhoud uitgevoerd volgens het “karige” onderhoudsplan. De gaten zijn gedicht (en direct weer open gegraven door honden) er is wat vastgezet. De rest van de punten vallen niet binnen “karig” onderhoud.  Hieronder staat het afsluitende bericht van SV:  

 

 

 

 

 

 

 

Als u het hier niet mee eens bent, kunt u dit melden als hieronder staat aangegeven:

 

 

 

De stand van zaken zoals wij die geconstateerd hebben:

  • Hellingloop /  brug: is compleet, staat wat wankel 2016-09-27-09-45-09-1
  • Bandenloop: is compleet en in orde
    2016-09-27-09-47-45
  • Evenwichtsbalk/ smalle loop:  is compleet en in orde
  • Picknick bank: is door brand beschadigd2016-09-27-09-45-53
  • Palen loop: er ontbreken 4 palen en van de andere 4, staan er 2 los2016-09-27-09-45-39
  • Spring hordes: er ontbreekt er 12016-09-27-09-46-56
  • Terrein, grond aanvullen en inzaaien

 

Wat zijn de ervaringen en de klachten ? Reacties s.v.p. onderaan dit bericht plaatsen.

Related Posts

No posts were found for display

About Author