aug 2014: Zorg en ondersteuning in 2015

aug 2014: Zorg en ondersteuning in 2015

Welke zorg en ondersteuning biedt mijn gemeente in 2015?

Waar kan ik terecht met mijn eigen ideeën over zorg en welzijn? Krijgen mijn kinderen in 2015 nog begeleiding van jeugdzorg? Kan ik straks nog naar een verzorgingshuis? Herkent u deze vragen of heeft u misschien nog andere vragen over jeugdzorg, welzijn en werk in uw gemeente? De komende tijd organiseert Welzijn Stichtse Vecht samen met de gemeente verschillende bijeenkomsten over deze onderwerpen.

In 2015 worden taken van het Rijk overgeheveld naar gemeenten (ook wel de ‘transities in het sociaal domein’ genoemd) en krijgen alle gemeenten nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, werk en ondersteuning van mensen die het niet (geheel) op eigen kracht redden. Tegelijk is er minder geld voor de uitvoering van deze taken. Dat vraagt een nieuwe manier van denken en doen van de gemeenten, inwoners én professionals. Wat deze veranderingen in de praktijk gaan betekenen en hoe we volgens u het beste kunnen organiseren, daarover willen we graag met u in gesprek.

Waar, wanneer en hoe laat?

  • Maarssenbroek: donderdag 18 september 19:30 tot 21:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
    Locatie: Hoornhofzaal, Willem van Hoornhof, Zebraspoor 253a, Maarssenbroek
  • Maarssen-Dorp:  maandag 29 september van 19:30 tot 21:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
    Locatie: De Vondel, Vondelstraat 51, Maarssen
  • Kockengen: maandag 6 oktober van 19:30 tot 21:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
    Locatie: Woonzorgcentrum Overdorp, Overdorp 6, Kockengen.

Kiest u de bijenkomst die u het beste schikt en laat het ons weten! Aanmelden kan bij Herman de Haan via e-mail:h.dehaan@welzijnsv.nl  of telefoonnummer de Vondel: (0346) 29 07 10.

Aanmelden uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de bijeenkomst. Graag bij de aanmelding ook de datum van de bijeenkomst vermelden.

Ook kunt u hier van te voren uw vragen of ideeën doorgeven. Op deze manier kunnen wij de bijeenkomst zo goed mogelijk afstemmen op uw vragen en wensen.

 

 Publicatie op verzoek Mario van Dijkwelzijnsv beelden welzijnsv logo

 

Related Posts

No posts were found for display

About Author