25 maart = Opschoondag

25 maart = Opschoondag

Bedankt voor deelname aan de opschoondag Valkenkamp

Zaterdag 25 maart  Landelijke Opschoondag

Met een negental wijkbewoners van Valkenkamp, kinderen en volwassenen en met hulp van onze gebiedsregisseur Maarssenbroek, hebben we op de opschoondag een aanval ingezet op het zwerfvuil in onze wijk. Vanuit het zeskant in het park zijn we de straten en het park ingegaan en namen het zwerfvuil mee. De kinderenspeeltuinen en de plekken met groen hebben ook onze aandacht gekregen.

De wijkcommissie Valkenkamp bedankt de deelnemers voor hun inzet en tijd.

U als bewoner van Valkenkamp vragen we om niet alleen naar uw eigen plekje te kijken maar neem ook een stukje van uw straat of speeltuintje van onze kinderen mee als u veegt. Het is een kleine moeite om samen te werken aan een mooi en schoon Valkenkamp.

Doet u óók mee volgend jaar? Wij verheugen ons op uw komst!

Related Posts

No posts were found for display

About Author