Wijkpark: gedaan in 2018 en plan 2019

Wijkpark: gedaan in 2018 en plan 2019

Hieronder de belangrijkste punten uit het verslag van de wijkpark overleg op 13 november.

  • Speelgras regelmatig maaien
  • overig gras twee keer per jaar maaien met het oog op de groei van kruiden
  • twee bosplantvakken gesnoeid, geschoond, bij geplant. De relatief grote uitval van jonge aanplant door de droge zomer zal worden vervangen
  • de door woekerende bosrank en bramen zullen meer aandacht krijgen
  • naar het zich laat aanzien is er budget voor 2019 voor een deel van de paden bij boomstede
  • er zal nog een bosplant vak worden heringericht
  • de greppels gaan volgende week geschoond worden
  • Het plantvak tussen de ruit van Valkenkamp en Reigerskamp wordt met heesters beplant.
  • De populieren langs het pad bij de A2 zullen in een periode van 4 a 5 jaar worden vervangen

Related Posts

No posts were found for display

About Author