Wijkcommissie stopt er (na jaren) mee !

Wijkcommissie stopt er (na jaren) mee !

Hierbij hebben de volgende argumenten een rol gespeeld:

  1. Gebrek aan communicatie, actieve ondersteuning en initiatief van de gemeente
  2. De toegenomen verplichtingen vanuit de gemeente.
  3. Het gebrek aan ondersteuning, initiatief, interesse en actieve deelname vanuit de wijk.
  4. De toename van directe communicatie tussen gemeente en bewoners.   
  5. De vermindering van de toegevoegde waarde van wijkcommissies.
    Wij vragen ons af :”voor wie zetten wij ons eigenlijk nog in”

Wat wordt er afgebouwd:

Alle taken, aandacht en communicatie, zie hier https://www.valkenkamp.eu/wijkcommissie/
Helaas geldt dit voor onze “kleinschalige ondersteuning” aan de Valkenier.

Facebook komt begin 2024 te vervallen

Deze Website komt midden 2024 te vervallen

Onze centrale email adressen komen in de loop van 2024 te vervallen.

Wat nog wel ?

Het is de intentie om “als echte vrijwilliger” door te gaan met:
– op nationale feestdagen de driekleur te hijsen in de vlaggenmast
– tijdens de feestdagen de kerstverlichting in de vlaggenmast te hangen

Hanging baskets ?

Als er geen bewoners zijn die het vullen en verzorgen van de hanging baskets op zich willen nemen, blijven die:
– of leeg hangen,
– of kunnen de bewoners een basket bij hun huis, zelf vullen en verzorgen
( aanmelden kan d.m.v. een bericht naar wijkcie.valkenkamp @ gmail.com )

Related Posts

No posts were found for display

About Author