maart 2104: Vragenlijst/ enquete mening en beleving van bewoners

maart 2104: Vragenlijst/ enquete mening en beleving van bewoners

De Wijkcommissie Valkenkamp, heeft gezien de ontwikkelingen in de wijk, op een aantal actuele onderwerpen (zoals veiligheid en het park), behoefte aan de mening en beleving van de bewoners.
Door huis-aan-huis verspreiding van een opvallende nieuwsbrief, is gevraagd om via de website www.valkenkamp.eu , een online vragenformulier in te vullen.
Dit document geeft een beeld van de cijfermatige resultaten van dit onderzoek.
Deze vormen een belangrijke basis in de dialoog met de Gemeente Stichtse Vecht, andere instanties en wijkcommissies.
De vele opmerkingen zijn in een apart document vastgelegd, ook hier wordt aandacht aan geschonken.

Gezien de specifieke informatie die hierin staat (als huisnummers, namen, e.d.), zal hiervan een samenvatting worden gepubliceerd.
Helemaal achteraan in dit document , staan de voorlopige beelden en conclusies.
Namens heel Valkenkamp willen wij de 79 deelnemers hartelijk bedanken valk_8833 cropped
voor hun input en tijd !

Een samenvatting van de reacties is hier in te zien:    Valkenkamp overzicht vragenlijst v0904

De nieuwsbrief is hier in te zien:  Nieuwsbrief maart 2014

Related Posts

No posts were found for display

About Author