Resultaat vragenlijst trimroute wijkpark

Resultaat vragenlijst trimroute wijkpark

Reacties mogelijke aanleg
trimroute in het wijkpark

 Uit het “Gezonde Buurten: overleg , is het idee gekomen om meer trimtoestellen (zoals bij Fazantenkamp) in het wijkpark te plaatsen. Wijkcommissie Valkenkamp, heeft het initiatief genomen om d.m.v. een vragenlijst, de mening hierover van de bewoners in kaart te brengen. Dit initiatief is overgenomen door Zwanenkamp, Reigerskamp en Fazantenkamp.

Hieronder de resultaten.

In totaal hebben 97 personen gereageerd op deze enquĂȘte. 
De meeste reacties kwamen uit Valkenkamp (45%), gevolgd door Fazantenkamp (36%) en Zwanenkamp (9%).


 

61% vindt een trimroute een goed idee en 24% van de mensen vinden het geen goed idee en 16% maakt het niet uit.


26% verwacht wekelijks gebruik te maken van de trimroute en 10% maandelijks. 35% verwacht hier nooit gebruik van te maken.


 

Ruim 56% kiest voor trimtoestellen voor zowel volwassenen als kinderen en 16% voor trimtoestellen alleen voor volwassenen.


Ruim 36% zegt alleen (=solitair) te trimmen, 6% in groepsverband en 20% trimt zowel alleen als in groepsverband. 33% Trimt niet.


25 personen geven aan overlast te verwachten van (loslopende) honden en vooral hondenpoep. Hiernaast zijn er enkele reacties over slecht onderhoud van het park (paden, afwatering/modder), te verwachten vandalisme en mogelijk slecht of geen onderhoud van de trimtoestellen.


De termijn om te reageren is nu gesloten, de resultaten worden gecommuniceerd naar de betreffende wijkcommissies, de gebiedsregisseur en besproken in het “gezonde buurten” overleg.


Zoals bij elk bericht, is er een reactie mogelijkheid bij dit bericht.

Related Posts

No posts were found for display

About Author