voor 1 okt: aanvraag leefbaarheids budget indienen !

voor 1 okt: aanvraag leefbaarheids budget indienen !

 Goed idee voor de buurt ?

leefbaarheids budget !

Gemeente Stichtse Vecht heeft een Centraal Leefbaarheidsbudget ingesteld.

Vanuit dit budget kunnen fysieke verbeteringen aan de wijk worden betaald, zoals speelruimte en straatmeubilair, maar ook sociale initiatieven die de samenhang in de wijk verbeteren. Daarmee worden inwoners gestimuleerd om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van hun eigen wijk of kern. Dit kan een bijdrage zijn in tijd of in geld.

Heeft u een goed idee?  Doe dan een aanvraag.

Spelregels

Om voor geld uit het Centraal Leefbaarheidsbudget in aanmerking te komen moet uw idee of initiatief in ieder geval voldoen aan de volgende spelregels:

  • er moet aantoonbaar draagvlak zijn voor het initiatief of voorstel;
  • het initiatief bevordert de leefbaarheid en/of sociale samenhang in een wijk of kern;
  • het initiatief mag niet in strijd zijn met de openbare orde of het gemeentelijke beleid.

Stuur ook s.v.p. even een email naar de wijkcommissie: wijkcie.valkenkamp@gmail.com

Meer informatie: Vragen over leefbaarheidsbudget

 

Related Posts

No posts were found for display

About Author