Samenwerking met gemeente “vernieuwd”

Samenwerking met gemeente “vernieuwd”

Jarenlang heeft de gemeente gewerkt aan een nieuwe vorm van samenwerking met de wijkcommissies en dorpsraden. Deze “transformatie” en de aanpassingen hiervan, heeft ook ons veel aandacht en tijd gekost. Dit is nu afgerond en eind januari heeft dit geresulteerd in de ondertekening van een nieuwe samenwerkings-overeenkomst.

Met name de rolverdeling binnen de gemeente, de overleg structuur en financiering zijn gewijzigd en wij worden nu “bewonersgroep” genoemd.
Wijkcommissie Valkenkamp heeft na serieuze protesten en aanpassingen, een eigen aangepaste versie ondertekend die geldt tot eind 2023.
Doorgaan hierna, kan alleen als er voor eind van dit jaar actieve buurtbewoners, zich melden om af en toe een handje te helpen. Dit kan door een reactie te plaatsen bij dit bericht, of een mail te sturen naar wijkcie.valkenkamp @ gmail.com

Dit zien wij als onze taken:

 • fleurige hanging baskets (aankoop en verzorging)
  vlagprotocol
  feestverlichting kerst/ nieuwjaar
  sponsoring van Valkenier burendag
  beheer Valk versiering bij wijk inrit
  informatie en communicatie via Website en Facebook
  “ogen en oren in de wijk” o.a. op gebied van veiligheid
  aanbieden reanimatie (herhalings)cursus
  ideeën en initiatieven vanuit de wijk naar gemeente
  overleg met de gemeente, andere wijken, “vrienden van het Wijkpark”, wijkagent, e.d. (eens per kwartaal)

Zie ook dit bericht in de VAR van 9 februari https://www.varnws.nl/stichtsevecht/reader/21380#p=1

Related Posts

No posts were found for display

About Author