Oproep aan bewoners: ‘idee voor de wijk’

Oproep aan bewoners: ‘idee voor de wijk’

Gemeente Stichtse vecht roept bewoners op om ‘idee voor de wijk’ in te dienen voor 1 januari 2021

De gemeente Stichtse Vecht stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Dit leefbaarheidsbudget is bedoeld om sociale en fysieke initiatieven in wijken financieel te ondersteunen. Daarmee kunnen inwoners een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun eigen omgeving. Voorbeelden van besteding van het leefbaarheidsbudget zijn:

  • Gezonde en buurtactiviteiten bv: burendag, ontmoetingsplekken om eenzaamheid tegen te gaan, hulp en zorg activiteiten, sport- en speltoernooien.
  • Vergroening en verduurzaming in je leefomgeving bv: planten-en bloemenbakken
  • Schone-en sociale veiligheidsactiviteiten bv: veiligheidspoppetjes, schoonmaakacties,
  • Het realiseren van wijk- en dorpsvoorziening. bv: Speelaanleiding, (geen speeltoestellen), schaaktafel, etc.
  • Kunst in de buitenruimte.

Laat je creativiteit te werk gaan! Ieder idee, of dat nu klein is of groot, kan worden ingediend.
Wij adviseren om als eerste stap draagvlak te creëren met buurtbewoners en hen te informeren over ideeën die je hebt. Zo weet je of er interesse is en of er mensen zijn die dit samen met je willen organiseren. Samen ontstaan er de leukste ideeën! Hoe meer mensen achter je idee staan en meewerken, hoe groter de kans dat je idee slaagt en wij het financieel kunnen steunen! Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk buurtbewoners snel te betrekken en te informeren, dan kunnen jullie samen een financiële bijdrage aanvragen voor het idee voor de wijk.

Sociale aanvragen kunnen het hele jaar aangevraagd  worden. Aanvragen voor fysieke verbeteringen in de buurt kunnen één keer per jaar voor 1 januari ingediend  worden. Meer informatie en het digitale aanvraagformulier kun je vinden via deze link:

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/5890/idee-voor-mijn-wijk/

Related Posts

No posts were found for display

About Author