Nieuwbouwplan ‘de Valkenier’

Nieuwbouwplan  ‘de Valkenier’

Bericht Marcel Geevers, Teamleider Abrona 

Beste buurtbewoners,

Stichting Abrona gaat op locatie ‘de Valkenier’, nieuwbouw ontwikkelen. 

Met deze brief informeren wij u over de ontwikkeling van de locatie.

Abrona is enige tijd geleden gestart om, samen met cliënten, familie en medewerkers, de verwachtingen en behoeften op het gebied van wonen en een zinvolle daginvulling in kaart te brengen. Dit alles heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp van de nieuwbouw. Het lijkt ons nu een passend moment om u als buurtbewoners daarvan op de hoogte te stellen.

De huidige woonlocatie, dagbestedingslocatie en het dienstencentrum van de Valkenier zijn niet meer van deze tijd, dat wil zeggen, de individuele kamers worden groter en het dorpshuis wordt meer een ontmoetings- en werkplek . Om deze reden zullen alle gebouwen gefaseerd worden gesloopt. Hierdoor ontstaat plek voor twee geheel nieuwe woongebouwen en een dorpshuis waar een zinvolle daginvulling, behandeling en ontmoeting centraal staan.

Voor ons zijn daarbij verbinding en samenwerking met de wijk een belangrijke doelstelling.

De planning is om eerst de dagbestedingslocatie en het dienstencentrum te slopen, op deze plek is een nieuw woongebouw gepland. Als dit gereed is worden de huidige vier woningen gesloopt. Voor die plek staan een 2e woongebouw en het dorpshuis gepland.

Het is nog niet duidelijk wanneer er precies gestart gaat worden met de sloop.

We hopen dat dit in het 4e kwartaal van 2019 zal zijn.

In een later stadium zullen er bijeenkomsten gepland worden om u verder te informeren en u een beeld te geven van hetgeen Abrona wil realiseren.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: Wouter Lindeboom (projectleider Vastgoed) of Marcel Geevers (teamleider Zorg), beiden zijn te bereiken via de receptie van Abrona op telefoonnummer 088-2019911

Met vriendelijke groet,

Marcel Geevers

 

Related Posts

No posts were found for display

About Author