mei: Nieuwsbrief jongeren op gezond gewicht

mei: Nieuwsbrief jongeren op gezond gewicht

Nieuwsbrief JOGG, mei 2016
unnamed-3
Even voorstellen…

“Graag stel ik mij aan u voor als de nieuwe JOGG regisseur Stichtse Vecht. Mijn naam is Eva Sanders en in februari heb ik het stokje overgenomen van Jessica van vliet. Op dinsdag en donderdag werk ik vanuit het gemeentehuis in Maarssen. De rest van de week werk ik als sportconsulent voor Sportservice provincie Utrecht. Ik heb in de unnamedafgelopen jaren veel verschillende leefstijl- en sportstimuleringsprojecten gecoördineerd. Het voortzetten van de JOGG-beweging in gemeente Stichtse Vecht sluit daar mooi op aan. Mijn expertise ligt op het gebied van bewegen, daarom word ik op het gebied van voeding ondersteund door de GGD. Het terugdringen van overgewicht onder kinderen en jongeren kan alleen wanneer veel partijen hierin samenwerken en we samen zorgen dat er weer een omgeving ontstaat waarin gezonde keuzes vanzelfsprekend zijn. Heeft u vragen of ideeën of wilt u een bijdrage leveren aan de JOGG-doelstellingen? Neem dan contact op via eva.sanders@stichtsevecht.nl of 06 83980477.”

Kick-off campagne drinkwater

Op 21 Maart maakten wethouder Vital van der Horst en FC Utrecht op basisschool De Kameleon het thema van de nieuwe campagne van JOGG bekend: Drink Water. Kinderen en jongeren drinken vaak frisdrank en sappen en krijgen daardoor veel suiker binnen. Wanneer op school water wordt gedronken in plaats van pakjes sap scheelt dit per leerling per jaar al snel zes kilo aan suiker. Het drinken wan water kan een flinke stap in de goede richting zijn in de aanpak van overgewicht.unnamed-2

FC Utrecht toont zijn maatschappelijke betrokkenheid door in de hele provincie met spelers en werknemers diverse sportieve en gezonde initiatieven te bezoeken. Rico Strieder, Filip Bednarak en keeperstrainer Stefan Postma brachten een bezoek aan basisschool de Kameleon. Zij gaven het startsein voor de Drink Water-campagne en gingen met de leerlingen uit groep 5 tot en met 7 in gesprek over gezonde voeding en het belang van bewegen. De leerlingen kregen de kans om vragen te stellen en werden aan het einde van de ochtend verrast met een FC Utrecht-sjaal en handtekening van de spelers. Ook kwamen de leerlingen zelf in beweging bij verschillende spellen onder leiding van Sportservice Stichtse Vecht. Daarbij werd onder meer hun kennis over water drinken getest.

JOGG-kennisfestival in Maarssen

Op 23 maart vond het jaarlijkse JOGG-kennisfestival plaats. Dit keer waren vertegenwoordigers van honderd JOGG-gemeenten te gast in Maarssen. Wethouder Jacqueline Koops opende het congres. Overal waar kinderen wonen, spelen en leren willen we dat een gezonde leefstijl weer normaal wordt. Dat is een ambitieuze opgave en daarom wordt hier door de JOGG-gemeenten in samengewerkt. Tijdens het kennisfestival konden de bezoekers deelnemen aan veel verschillende workshops met thema’s als de gezonde sportkantine, ouder participatie en het motiveren van verschillende bevolkingsgroepen. Tijdens het drukbezochte kennisfestival heeft voorzitter Paul Rosenmöller zijn voorzitterschap overgedragen aan Paul Depla, burgemeester van Breda.

Bijeenkomst verwijstool begeleiding kind met overgewicht

Een kind met overgewicht of obesitas dat zorg nodig heeft, doorloopt een aantal zorgfasen: signalering, het stellen van een diagnose, de behandeling en begeleidingsfase, ofwel nazorg. Samenwerking en afstemming tussen (zorg) professionals zijn nodig om deze fases soepel te laten verlopen. JOGG Stichtse Vecht streeft naar een sluitende lokale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas op lokaal niveau.

Om hier een stap in te zetten wordt een verwijstool voor signaleren en doorverwijzen gemaakt. Hierdoor moet onder meer beter inzichtelijk worden welke professionals op dit gebied werkzaam zijn in Maarssenbroek en welke diensten zij kunnen leveren. De verwijstool wordt samengesteld in samenwerking met de GGD. Op 9 juni van 13.30 tot 15.00 uur zijn professionals die werkzaam zijn op dit gebied welkom om mee te denken over de inhoud en het gebruik van de verwijstool. De bijeenkomst is op basisschool de Kameleon aan het Kamelenspoor 81 in Maarssen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar eva.sanders@stichtsevecht.nl .

Bezoek onze website!

Wilt u meer informatie over JOGG Stichtse Vecht?
Ga dan naar onze website   sportservicestichtsevecht.nl/jogg

Related Posts

No posts were found for display

About Author