mei verslag buurtbemiddeling

mei verslag buurtbemiddeling

Het jaarverslag 2014 buurtbemiddeling meldt, dat er afgelopen jaar gelukkig weinig meldingen waren in Valkenkamp

  • 1 melding door bewoner,
  • 1 melding door woningcorporatie en
  • 4 meldingen via de polite
De klachten betroffen:
  • 2 maal overlast dieren,
  • 1 maal geluidsoverlast personen,
  • 1 maal overlast kinderen,
  • 1 maal parkeerproblemen en
  • 1 maal verstoorde relatie.

Wij als wijkcommissie hebben hier absoluut geen bemoeienis mee en kiezen ook geen partij, wij vervullen hoogstens indien gewenst, een bemiddelende rol richting de melding naar buurtbemiddeling. Dat is een instituut in het leven geroepen door gemeenten en als zodanig ingericht en gesubsidieerd

Valkenkamp steekt positief af t.o.v. andere wijken, mede dankzij de wijze waarop de bewoners met elkaar omgaan.

Website problemenmetjeburen.nl

Related Posts

No posts were found for display

About Author