maart: speeltuin thv Valkenkamp 335

maart: speeltuin thv Valkenkamp 335

werkzaamheden speeltuin thv VK 335

VK335 boom eruitv2

VK335 Boom kappen

 

Binnenkort zal de gemeente aanvangen met werkzaamheden om de speeltuin ter hoogte van Valkenkamp 335 opnieuw in te richten.

Een ruim jaar geleden is er namens een groot aantal bewoners een brief richting de gemeente gestuurd waarin zorgen werden geuit omtrent de veiligheid en het gebruik van de speeltuin (m.b.t. toestellen, maar ook t.a.v. het groen en toegang tot de speeltuin). Dit n.a.v. enkele (ernstige) incidenten.

De gemeente is toen het gesprek aangegaan met deze bewoners t.a.v. de gedane wensen en mogelijkheden, omdat de speeltuin wel op de lijst stond voor eventuele herinrichting, maar dat deze toen nog niet bovenaan de lijst stond. Dit gaf bewoners de tijd om een en ander uit te zoeken.

 

P1090143a

Buurtfeest thv Valkenkamp 335

Op een buurtfeest   afgelopen september hebben kinderen, die veel gebruik maken van deze   speeltuin, hun wensen m.b.t. speelmogelijkheden in de speeltuin kenbaar kunnen maken door het maken van tekeningen en/ of het invullen van een vragenlijst.

Deze wensen zijn o.a. als uitgangspunt genomen in de onderhandelingen met de gemeente om te komen tot een herinrichting.

 

 

Inmiddels is het ontwerp definitief: er komt een nieuwe glij-klim-combinatie toestel, er komt een tweeledige schommelcombinatie en er wordt een kleine aparte ruimte binnen de speeltuin gecreëerd om te kunnen voetballen. De huidige glij-klimcombinatie, hobbelpaard, evenwichtsbalk en hangplek zullen worden verwijderd. De overige toestellen zullen worden herplaatst.

Verder zal de speeltuin omheind gaan worden met een hekwerk. Om ruimte te maken voor de plannen moesten 3 bomen worden gekapt. Dit is inmiddels gebeurd.

VK335 speeltuin voor 1

Related Posts

No posts were found for display

About Author