maart: Bomen in wijkpark

maart: Bomen in wijkpark

 Bomenkappen in ons wijkpark 

Eneco is in park Maarssenbroek bezig met de kap / toppen van de bomen. De ruimte is nodig voor de veiligheid en onderhoud van de hoogspanningsmasten. Men is nu bezig ter hoogte van Boomstede. Tevens worden alle bomen onder de hoogspanningskabels getopt. De hoogste takken moeten ten minste 3 meter onder de kabels blijven. Deze actie is begonnen vanaf Boomstede en komt langzaam ook onze kant op.

De gemeente heeft ons bevestigd dat hierbij rekening wordt gehouden met de flora en fauna wet.

Related Posts

No posts were found for display

About Author