juli: Ideeën Sterke basis

juli: Ideeën  Sterke basis

Heeft u een idee waarmee u inwoners helpt sterker in hun schoenen te staan of waardoor zij elkaar beter kunnen helpen?

Denk aan het opzetten van een wandelgroep voor kwetsbare buurtgenoten of een activiteit samen met mensen met een beperking.

We zijn vooral op zoek naar initiatieven die de situatie verbeteren van inwoners in armoede of met schulden, inwoners met een verblijfsvergunning, inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven. Zodat inwoners zo veel mogelijk mee kunnen blijven doen en elkaar hierbij tot steun kunnen zijn.

De gemeente beoordeelt alle aanvragen voor het initiatieven-budget Sterke Basis aan de hand van enkele criteria. Alle criteria kunt u nalezen op de gemeentelijke website.

Geef jouw idee door via onze wijkcommissie, of direct op initiatief-voor-sterke-basis

Related Posts

No posts were found for display

About Author