14 jan: overleg bomenplan speelterrein t.h.v. 335

14 jan: overleg bomenplan speelterrein t.h.v. 335

Beste allemaal,

Zoals ik u in een eerdere mailwisseling kenbaar heb gemaakt wil de gemeente graag met u als aanwonenden van de speeltuin in overleg over het (nieuwe) bomenplan.

Er is blijkbaar meer schade aan de bomen ontstaan na aanleg van de speeltuin dan vooraf was voorzien, met als gevolg dat enkele bomen de afgelopen zomerstorm niet hebben overleeft.

De gemeente nodigt u uit om op eens bij elkaar te komen om de plannen en wensen mbt tot de bomen in de speeltuin met u door te spreken.

U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Datum: donderdagavond 14 januari 2016

Tijd: 20:00u

Locatie: In de Valkenier.

Zou u mij even willen laten weten of u hierbij aanwezig wilt zijn? Dan kan ik wat aantallen doorgeven aan de gemeente.

Hieronder ziet u de mail die ik vanuit de gemeente toegezonden kreeg met het verzoek u uit te nodigen.

Vriendelijke groet,

Ingrid Bergers

 

 

Geachte mevrouw Bergersbos,

 

Graag willen wij de beplanting van het speelpleintje voor het komende voorjaar realiseren, daarom wil ik u vragen of u en de anderen die hebben meegedacht over de inrichting van het speelplaatsje bijeen kunnen komen om de definitieve beplanting te bepalen. Mijn collega Marijke Hofstra heeft hiervoor al enige zaken met u besproken, aanvullend wil ik daar graag nog een keer over spreken om onder andere de bomen die weggevallen zijn te vervangen voor nieuwe bomen. Wij willen daar graag wat meer variatie in aanbrengen en er zullen mogelijk nog enkele bomen gaan verdwijnen door schade die hieraan is ontstaan bij de aanleg van de speeltuin. Deze zouden met deze schade nog enige jaren kunnen blijven staan. Voor de beschadigde bomen die wij voor die tijd verwijderen kunnen wij binnen dit project nog nieuwe bomen plaatsen. 

 

Wanneer wij dit project afsluiten zullen er vanuit onderhoud geen bomen meer worden teruggeplant. Ik wil de buurt dan ook graag betrekken in de keuze deze bomen te verwijderen op het moment dat deze gevaar op leveren en in deze periode de jonge bomen de kans te geven het verlies van deze bomen op te vangen. Of om een geheel nieuw plan voor de bomen te maken, dit betekent wel dat het er kaler er uit zal zien de eerste jaren. Natuurlijk staat er dan wel al weer frisse groene beplanting rond het terrein.

 

Graag plan ik met u een moment in januari waarop we bespreken waar we voor kiezen en welke soorten bomen en struiken we zullen gebruiken.

Ik begreep dat het tijdstip meestal op een avond rond 20:00 uur was, Ik kan in principe elke maandag-, dinsdag- en donderdagavond.

Graag ontvang ik van u een passend voorstel. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Harmen van der Meulen

Beleidsadviseur Groen, afdeling Wijken en Kernen

Related Posts

No posts were found for display

About Author