Idee voor je wijk?

Idee voor je wijk?

Leefbaarheidsbudget 2020/2021 

De gemeente Stichtse Vecht stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar om leefbaarheid in de wijken te vergroten.
Het leefbaarheidsbudget is bedoeld om sociale en fysieke initiatieven in de wijk financieel te ondersteunen. Daarmee kunnen inwoners een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun eigen omgeving.

Voorbeelden voor besteding van het leefbaarheidsbudget zijn:
Terugkerende buurtactiviteiten, ontmoetingsplekken om eenzaamheid tegen te gaan, hulp en zorg activiteiten, sport- en speltoernooien, burendagen,  sociale veiligheid, plantenbakken met planten, kunst in de openbare ruimte en aanpassing in de openbare ruimte en
het realiseren van wijk- en dorpsvoorziening. (geen speeltuin)

Goed om alvast te weten: De sociale aanvragen kunnen het hele jaar aangevraagd worden.  De Fysieke – verbeteringen in de buurt kunnen een keer per jaar vóór 1 oktober 2020 aangevraagd worden. 

Een fantastisch idee of gezellige activiteit is vaak zo bedacht. Maar hoe nu verder?
Hoe zorg je er voor dat anderen net zo enthousiast en betrokkenheid zijn voor jou of jullie initiatief?  Waar moet je allemaal aan voldoen om een aanvraag in te dienen? 

Een bijdrage in tijd of geld, uit het Centraal Leefbaarheidsbudget is mogelijk en onderzoek naar andere financiële mogelijkheden. Hoe kan je de informatie vinden en het digitale formulier invullen? 

Via deze link:
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/5890/idee-voor-mijn-wijk/

Heb je nog vragen?  Neem dan contact op met je gebiedsregisseur! voor Valkenkamp :

 Olivier de Jonge Oudraat, Email:olivier.de.jonge.oudraat@stichtsevecht.nl

Telefoon: 0346 25 42 65 Mobiel: 06 30 02 34 76

Weet je mensen, die iets willen organiseren? Informeer hen over het leefbaarheidsbudget. Wij zien jullie aanvragen graag tegemoet!

Voor nu nog een fijne dag
Met vriendelijke groet,

Olivier Jonge Oudraat, Ger- Jan Marsilje en Jose van Vliet 
Omgevingsmanager | Gebiedsregisseur Maarssen en Maarssenbroek

Related Posts

No posts were found for display

About Author