Enquête toiletvoorzieningen Stichtse Vecht

 Enquête toiletvoorzieningen Stichtse Vecht

Met een enquête wil de gemeente Stichtse Vecht meer inzicht krijgen in wat u, als inwoner, vindt van de toiletvoorzieningen in de kern waarin u woont en in de hele gemeente. De resultaten helpen om te bepalen hoe wij gaan werken aan de toiletvoorzieningen in Stichtse Vecht. 

Het invullen van de enquête kost slechts enkele minuten. Al uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Link naar de enquête: https://chkmkt.com/ToilettenStichtseVecht

Related Posts

No posts were found for display

About Author