Dien jouw ‘idee voor de wijk’ in vóór 1 januari 2022

Dien jouw ‘idee voor de wijk’ in vóór 1 januari 2022

De gemeente Stichtse Vecht stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Dit leefbaarheidsbudget is bedoeld om sociale en fysieke initiatieven in wijken financieel te ondersteunen. Daarmee kunnen inwoners een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun eigen omgeving.

Besteding van het budget
Laat je creativiteit te werk gaan! Ieder idee kan worden ingediend, of dat nu klein of groot is. Voorbeelden van besteding van het leefbaarheidsbudget zijn:

Gezonde buurtactiviteiten, zoals een burendag, ontmoetingsplekken om eenzaamheid tegen te gaan, hulp- en zorgactiviteiten of sport- en speltoernooien.
Vergroening en verduurzaming in je leefomgeving, zoals planten- en bloemenbakken.
Schone en sociale veiligheidsactiviteiten. Bijvoorbeeld: veiligheidspoppetjes en schoonmaakacties.
Het realiseren van een wijk- en dorpsvoorziening, zoals een speelaanleiding of een schaaktafel.
Kunst in de buitenruimte.
Samen met buurtbewoners
Wij adviseren om als eerste stap draagvlak te creëren met buurtbewoners en hen te informeren over ideeën die je hebt. Zo weet je of er interesse is en of er mensen zijn die dit samen met je willen organiseren. Samen ontstaan er de leukste ideeën! Hoe meer mensen achter je idee staan en meewerken, hoe groter de kans dat je idee slaagt en wij het financieel kunnen steunen! Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk buurtbewoners snel te betrekken en te informeren, dan kunnen jullie samen een financiële bijdrage aanvragen voor het idee voor de wijk.

Aanvragen
Sociale aanvragen kunnen het hele jaar aangevraagd worden. Aanvragen voor fysieke verbeteringen in de buurt kunnen één keer per jaar voor 1 januari ingediend worden. Meer informatie en het digitale aanvraagformulier vind je hier https://stichtsevecht.nl/onderwerp/5890/idee-voor-mijn-wijk/

Related Posts

No posts were found for display

About Author