6 juni: kernentoer B&W

Burgemeester en wethouders houden een “kernen-tour” door de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht start dinsdag 26 mei met een nieuwe kernentour door de gemeente. Tijdens deze bezoeken staat het thema ‘Verbinden en loslaten’ centraal. In de gemeente van de toekomst brengen steeds meer inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties initiatieven tot stand. Minder regels en sturing, meer samenwerken en meer (burger)initiatieven zijn hierbij de sleutelbegrippen.

Een lid van de wijkcommissie Valkenkamp, is hiervoor uitgenodigd en aanwezig om onze belangen en ervaringen te bespreken.

Voor meer informatie zie:   Kernentour

Related Posts

No posts were found for display

About Author