31 aug: Goed idee voor de buurt ?

Goed idee voor de buurt? (bericht van de gemeente)

18 augustus 2015 – Iedereen wil graag in een prettige buurt wonen. En wie weten nu beter wat daarvoor nodig is dan de mensen die er wonen? Gemeente Stichtse Vecht heeft een Centraal Leefbaarheidsbudget waarvoor u zelf ideeën/initiatieven kunt aandragen.

Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van de subsidie is dat u aantoont dat er draagvlak is voor uw idee of initiatief. Andere mensen uit uw buurt moeten het dus ook een goed idee vinden. Daarnaast moet er, in aanvulling op de financiële bijdrage die de gemeente levert, ook vanuit de buurt bijgedragen worden aan de realisatie van het idee. Dat kan een geldbedrag zijn dat wordt ingezameld, middelen die ter beschikking worden gesteld of werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Aanvragen moeten voor 1 oktober binnen zijn

Iedereen kan ideeën of initiatieven aandragen. Als er een bewonersorganisatie in uw gebied is, bespreek uw idee dan met hen voordat u uw aanvraag indient. Zij kunnen u helpen aan het aanvraagformulier. U kunt uw idee/initiatief ook vooraf bespreken met een van onze gebiedsbeheerders. Mario van Dijk is werkzaam in de kernen Maarssenbroek, Kockengen, Nieuwer Ter Aa en Loenersloot. Jan Scheeve is gebiedsbeheerder in de overige kernen. Zij zijn te bereiken via 14 0346 of via info@stichtsevecht.nl o.v.v.’gebiedsbeheerder’. Het aanvraagformulier is ook via hen te verkrijgen. Let op, aanvragen voor 2016 moeten voor 1 oktober 2015 binnen zijn.

Goed idee voor de buurt

Related Posts

No posts were found for display

About Author