29 juli: Stormschade

29 juli: Stormschade

Bericht van de gebiedsbeheerder

Aan de bewonersorganisaties in Maarssenbroek, NTA, Kockengen en Loenersloot

Ook in bovenvermelde kernen heeft de wind flink huisgehouden.

We zijn volop bezig om de omgewaaide bomen c.a. te verwijderen.

Deze operatie kan wel een aantal weken duren. Begrip hiervoor.

Als er na twee weken nog bomen/takken liggen dan kunt u dit doorgeven aan het meldpunt van de gemeente.

Alvast bedankt voor het begrip en uw medewerking.

Groet

Mario van Dijk

Gebiedsbeheerder

Related Posts

No posts were found for display

About Author