dec: Hondenbeleid Stichtse Vecht aangepast

dec: Hondenbeleid Stichtse Vecht aangepast

Hondenbeleid Stichtse Vecht aangepast

Op 15 december heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over het hondenbeleid Stichtse Vecht, dit heeft o.a. invloed op het wijkpark.

Persbericht:

Overal in bebouwde kom opruimplicht

Hondenbeleid Stichtse Vecht aangepast

Voortaan geldt in Stichtse Vecht dat overal in de bebouwde kom het opruimen van hondenpoep verplicht is. In het wijkpark Maarssenbroek wordt het losloopgebied iets ingeperkt en geldt ook de opruimplicht. Met deze wijziging van de regels voor het park volgt het college het advies op van een speciaal ingestelde en breed samengestelde werkgroep.
Wethouder Jacqueline Koops: “Hondenpoep is vaak ergernis nummer één bij onze inwoners. Daar wil het college iets aan doen. Het opruimen van hondenpoep wordt overal binnen de bebouwde kom verplicht. Dit is ook van belang uit oogpunt van volksgezondheid. Opruimen moet de normaalste zaak van de wereld worden, zodat de overlast en de klachten afnemen.”
In 2013 is gestart met het gelijktrekken van het hondenbeleid, omdat de regels en voorzieningen in de voormalige gemeenten verschillend waren. Vorig jaar is aan de wijkcommissies en de inwoners van Maarssen gevraagd hoe men het beleid in Maarssen waardeert: gebieden waar honden los mogen lopen en in bepaalde gevallen de hondenpoep niet hoeft te worden opgeruimd en locaties van zakjesautomaten en afvalbakken. In totaal zijn circa 80 reacties ontvangen. Duidelijk is dat overlast van hondenpoep hoog staat in de ergernis top tien. Veel reacties getuigden van onduidelijkheid over de regels in het wijkpark Maarssenbroek en overlast van loslopende honden..In bebouwde kom opruimplichtOp grond van de reacties en nader onderzoek heeft het college besloten tot een aantal aanpassingen van het beleid in Maarssen, in lijn met het beleid in de rest van de gemeente. Overal in de bebouwde kom geldt voortaan de opruimplicht, er zijn geen uitzonderingen meer. Bestaand losloopgebied langs de Diependaalsedijk en een strook langs de Vecht ter hoogte van de Huis ten Boschstraat richting de Zuilense ring wordt opgeheven vanuit oogpunt van veiligheid. Op een deel van de Maarssenbroeksedijk mogen de honden voortaan wel loslopen.

.
Wijkpark Maarssenbroek

De werkgroep wijkpark Maarssenbroek heeft actief meegedacht aan de beste oplossing voor het wijkpark. Zij heeft daarbij zorgvuldig de belangen van hondenbezitters en niet-hondenbezitters betrokken. Het college heeft het advies van de werkgroep overgenomen. Het gebied waar honden los mogen lopen is ten opzichte van het eerdere gebied smaller geworden (een strook aan de kant van de A2). Honden kunnen over de gehele lengte van het 3 km lange wijkpark nog steeds loslopen. De aanpassing zit in de breedte. Zodoende kunnen kinderen naar de diverse speelgelegenheden lopen zonder loslopende honden tegen te komen. En kunnen ook volwassenen wandelen zonder met een loslopende hond te worden geconfronteerd. Volgens de Veiligheids- en leefbaarheidsmonitor van 2014 is hondenpoep ergernis nummer één in Maarssenbroek. Om ook het park een schoner park te laten zijn komt er in het gehele park een opruimplicht. In de loop van januari organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in het MEC. Bewoners kunnen dan de plattegrond van het wijkpark inzien op welke plekken honden wel of niet mogen loslopen.

.
Handhaving

In het voorjaar van 2016 komt er een pilot om de regels van het loslopen van honden en het opruimen van hondenpoep te handhaven.

Invloed op indeling van het wijkpark:

afbeelding Hondenbeleid Stichtse Vecht 2015 Maarssenbroek

afbeelding Hondenbeleid Stichtse Vecht 2015 Maarssenbroek

 

Link naar Persbericht:  142HondenbeleidStichtseVechtaangepast

Link naar bericht op de VARNWS.nl website: park_maarssenbroek_honden_aan_de_lijn_en_opruimplicht

Related Posts

No posts were found for display

About Author