24 aug: benut de talenten van mensen met dementie!’

24 aug: benut de talenten van mensen met dementie!’

Bericht van Welzijn Stichtse Vecht over “DemenTalent”’

Elk mens is anders en heeft zijn of haar eigen voorkeuren, talenten en wensen. Dat verandert niet als men vergeetachtig wordt of dementie krijgt. Bij DemenTalent ligt de nadruk op wat de mens met dementie zelf wil en kan, en niet op wat niet (meer) kan. Dit vergt een omslag in denken bij iedereen, ook bij organisaties en zorgprofessionals.

* DemenTalent nu ook in Gemeente Stichtse Vecht
* In september zijn 2 voorlichtingssbijeenkomsten
* op 6 september in Breukelen en op 20 september in Maarssen
* lees erover in dit bericht en de folder in de bijlage

Als men dementie heeft gekregen, kan het lastiger worden om te blijven doen wat men altijd deed. Maar met een beetje meer aandacht voor de mensen die deze ziekte hebben, kan er nog veel. Het kan zijn dat men zich onzeker voelt of bepaalde dingen nog wel kunnen. Dat is heel normaal en dit geven bijna alle betrokken vrijwilligers met dementie aan. De ervaring leert dat na het overwinnen van die drempel vrijwilligers met dementie erg veel waarde hechten aan het bezig zijn, zich nuttig voelen en de sociale contacten. Ook voor organisaties kan het een meerwaarde zijn om mensen met dementie als vrijwilliger te betrekken bij hun maatschappelijke werkzaamheden. Voor mantelzorgers is het voordeel dat ze hun naaste met deze vorm een prettige daginvulling kunnen geven en zelf ook even respijt hebben. Bijzonder aan het project is verder dat mensen met dementie meedoen en meedenken over het project. Zo is Ger als vrijwilliger actief en deelt zijn ervaringen graag in een gesprek met andere mensen die deze stap overwegen.

DemenTalent nu ook in Gemeente Stichtse Vecht
“Het is niet altijd makkelijk om een goede activiteit te vinden voor een naaste met dementie te vinden. We gaan voor mensen met beginnende dementie op zoek naar een waardevolle invulling van hun dag. DemenTalent in Stichtse Vecht biedt verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan. Dit kan individueel zijn maar ook in groepsverband. Voorbeelden zijn: groenonderhoud in de buitenlucht, voorlezen bij peuterspeelzalen, actief bij voetbal- en sportverenigingen of in een winkel helpen. Maar er is nog veel meer mogelijk”, zegt Marianne Jonker van het Steunpunt Mantelzorg. Riëtte Habes van de Vrijwilligerscentrale vult aan: “We zoeken naar een passende plek die aansluit bij de wensen van mensen met dementie, daarbij kijken we ook naar iemands verleden, hobby, interesse, (werk)ervaring en talenten. We zorgen samen voor een beschermde omgeving en bieden goede begeleiding.”

Bijeenkomsten DemenTalent
Op 6 en 20 september a.s. zijn twee voorlichtingsbijeenkomsten gepland. Deze zijn geschikt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers/familie maar ook voor mensen van organisaties, vrijwilligers, zorgprofessionals en andere belangstellenden. We ontvangen u met koffie en wat lekkers en hebben een gevarieerd, leuk en informatief programma. Er zijn al vrijwilligers met dementie aan de slag en zij zijn ook aanwezig om hun ervaringen te delen. Ook is er alle ruimte om uw vragen te stellen. Iedereen die belangstelling heeft is welkom bij de gratis toegankelijke bijeenkomsten. Wel graag vooraf aanmelden.

Breukelen
Datum: dinsdag 6 september van 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: Welzijn Stichtse Vecht, Het Trefpunt, flat ’t Heycop – 1e etage, Breukelen.
Aanmelden: via e-mail: m.jonker@welzijnsv.nl of tel. (0346) 290710.

Maarssen
Datum: dinsdag 20 september van 20.00 tot 21.30 uur.
Locatie: Welzijn Stichtse Vecht, De Vondel, Vondelstraat 51, Maarssen
Aanmelden: via e-mail: corryflantua@hotmail.com of tel. (0346) 290710.

Aanmelden en contact
In verband met de beperkte ruimte is het voor de organisatie belangrijk te weten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn op deze avonden. Om die reden vragen wij u om uw voorkeur voor de datum kenbaar te maken, met hoeveel personen u aanwezig zou willen zijn en een (mobiel) nummer te vermelden. Als mailen niet mogelijk is dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden.
Contact: Welzijn Stichtse Vecht, Steunpunt Mantelzorg.
Zie ook de website www.welzijnstichtsevecht.nl/dementalent of www.dementalent.nl

DemenTalent is van start gegaan met projectsubsidie van de gemeente Stichtse Vecht en is een samenwerking van Welzijn Stichtse Vecht, Zorggroep De Vechtstreek, Ketenzorg Dementie, De Rijnhoven, Maria Dommer, De Merenhoef(Leger des Heils), Alzheimer Nederland en Zorginnovatiebureau DAZ

Met vriendelijke groet,
Marianne Jonker

Coördinator Steunpunt Mantelzorg / Projectleider DemenTalent
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag
E-mail: m.jonker@welzijnsv.nl

Related Posts

No posts were found for display

About Author