17 dec: Snoeibeleid openbaar groen

17 dec: Snoeibeleid openbaar groen

Dit bericht is overgenomen uit de nieuwsbrief van Reigerskamp.

Tijdens de wijktafel van vorig jaar waren er nogal wat bewoners met vragen over gemeentelijk groen dat over hun tuin hangt. Over wat er nu wel en niet kan/mag hebben wij van de gemeente de volgende informatie ontvangen:

  • Als bewoners overlast ervaren van openbaar groen dan kunnen zij het beste een melding doen via fixi. Dat kan ook via www.stichtsevecht.nl   (melding leefruimte). 
  • De toezichthouders beoordelen/bekijken de situatie en geven indien nodig een opdracht aan de aannemer om overhangend groen te snoeien. 
  • Als het gaat om bomen kijk dan op: https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/veelgestelde-vragen_42575/item/kan-er-gesnoeid-of-iets-aan-het-groen-gedaan-worden_2431.html   Hier vindt u meer informatie over wanneer wel en niet gesnoeid wordt. Ook staat hier dat er geen bomen worden gesnoeid indien u van plan bent om zonnepanelen te plaatsen. Klik hiervoor ook op de link “zonnekaart”. 
  • Bomen in de openbare ruimte dienen het algemeen belang en worden in een gezonde staat gehouden. Wanneer er overlast wordt ervaren door bewoners wordt de situatie bekeken en wordt de boom na beoordeling eventueel op de snoeilijst gezet. 
  • Wanneer bewoners initiatieven hebben om het openbaar groen kleurrijker te maken: neem eens een kijkje op www.kleurrijkbuiten.nl    Onze groenaannemer werkt graag mee.

Belangrijk aspect is in ieder geval dat er nooit gezonde bomen worden gekapt. Kappen gebeurt alleen als de boom ziek is en daardoor een gevaar kan gaan opleveren voor de omgeving. Dit jaar zijn in heel Stichtse Vecht heel veel struiken en bomen gesnoeid en zijn er veel bomen gekapt, waarvoor in de meeste gevallen een boom wordt teruggeplaatst.

Deze informatie ook te lezen op: stichtsevecht.nl/inwoners/veelgestelde-vragen

“Groene” kaart van Maarssenbroek: Groene kaart

Related Posts

No posts were found for display

About Author