12 okt: (Vervanging) Speeltoestellen

12 okt: (Vervanging) Speeltoestellen

College gaat een aantal speeltoestellen versneld vervangen

Bericht van de Gemeente  SV:    college-gaat-een-aantal-speeltoestellen-versneld-vervangen
12 oktober 2016 – Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor het verwijderen van speeltoestellen in de gemeente. Omdat de uitrol van het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader Buitenspelen Natuurlijk! een aantal jaren in beslag neemt, heeft het college van B&W besloten op een aantal locaties oude speeltoestellen versneld te vervangen. Ook zal de gemeente geen toestellen meer verwijderen tot deze ook echt vervangen kunnen worden, tenzij er ernstige risico’s zijn. Zo kunnen de speelruimtes voor kinderen beschikbaar blijven.
Het college heeft budget vrijgemaakt om een aantal locaties versneld te vervangen. Het betreft 10 locaties, waarvan de volgende 8 locaties bekend zijn:

Reigerskamp 63, Maarssen
Glaskruid 9, Breukelen
Salomonszegel, Breukelen
Fazantenkamp 269, Maarssen
Watersnip 2, Kockengen
Doornhoecklaan 30/40, Maarssen
Buitenweg, Maarssen
Boomstede, Maarssen
Het samen met inwoners uit te werken nieuwe speelbeleid is gericht op een veilig en kwalitatief speelaanbod en een betere spreiding van speelplekken, afgestemd op de behoeften van de kinderen in de buurt. De aangewezen locaties zijn gekozen, omdat ze aansluiten bij dit beleid door te voorzien in de speelbehoeften van een groter gebied. Hierdoor sluit de huidige situatie aan bij de toekomstig te ontwikkelen speelsituatie.

Uitvoeren versnelde vervanging
De bewonerscommissies en omwonenden krijgen op korte termijn een aantal varianten voor te plaatsen objecten voorgelegd. Hieruit mogen zij een keuze maken. Daarna wordt opdracht gegeven voor levering. Afhankelijk van de levertijd (gemiddeld 6 tot 8 weken) en de weersomstandigheden, kunnen de voorzieningen voor het einde van het jaar, of zo snel mogelijk na de jaarwisseling, worden geplaatst.

Related Posts

No posts were found for display

About Author