WhatsApp groep Valkenkamp

WhatsApp groep Valkenkamp

Valkenkamp WhatsApp groep voor signalering

Whatsapp sticker

Zo’n groep wordt, in nauwe samenwerking met de wijkagent, gebruikt voor buurtpreventie. De ervaring met de succesvolle Whatsapp groep : Maarssenbroek o.l.v. Suzan Wildenberg, vormt de basis hiervoor.

Meer informatie lees je hier:  Artikel Whatsapp Maarssenbroek 150416

Meedoen is eenvoudig, stuur een email naar: whatsappmbroek@hotmail.com

Vanwege een screening vooraf door de Politie, zijn de hiervoor de volgende gegevens nodig:

  • volledige naam,
  • geboorte datum,
  • adres,
  • gsm nummer

Uiteraard wordt hier zeer discreet mee omgegaan.

Geef in je email s.v.p. ook aan, dat je akkoord gaat met zo’n screening

Whatsapp boven stad

Beste buurtgenoten,

Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp groep om hun buurt, of wijk, veiliger te maken.

Buurtbewoners kunnen elkaar via WhatsApp, attent maken op (verdachte) zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp groep, van harte toe, omdat buurtbewoners de extra ogen en oren, in de wijk zijn.

Wij, het wijkcommissie-team, willen een buurt Whatsapp-groep oprichten voor de wijk Valkenkamp en zouden graag zien dat vele wijkgenoten hier lid van zouden worden, om mee te helpen de veiligheid in onze wijk te vergroten.

Voor informatie over de specifieke Valkenkamp opzet, stuur een e-mail naar het wijkcontact voor Valkenkamp:whatsapp.valkenkamp@gmail.com

John Rinkema

Wijkcontact WhatsApp Valkenkamp

Related Posts

No posts were found for display

About Author