Wijkagent

Rol Wijkagent(en)

Samen met de wijkcommissies, signaleringsteams en de wijkbeheerder, werkt de wijkagent aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk.

De primaire taak van een wijkagent is te zorgen voor handhaving van de openbare orde, signaleren en opsporen van strafbare feiten.

De wijkagenten voor Valkenkamp is:

  • Julian Steenbeek  

Actuele Politie informatie in onze buurt kunt je inzien op:  Politie in mijn buurt

 

 

 

 

Introductie wijkagent Yvonne Liesveld

Beste wijkbewoners,

liesveldIk wil mij langs deze weg graag voorstellen. Mijn naam is Yvonne Liesveld en ben sinds 1998 werkzaam bij Politie Regio Utrecht.

Ik heb binnen de organisatie verschillende functies bekleed. Sinds februari 2015 ben ik waarnemend wijkagent in de wijken Valkenkamp en Spechtenkamp te Maarssen. Deze functie van wijkagent vervul ik voor 50% , de overige 50% zit ik in de incidenten afhandeling. Tijdens de incidenten afhandeling probeer ik  zoveel mogelijk mijn wijken in de surveillance mee te nemen.

Als wijkagent heb ik een signalerende en adviserende rol. Mijn doelstelling is om zo snel mogelijk en zoveel mogelijk contact te krijgen met de bewoners. Ik zal er alles aan doen om deze verbinding tot stand te brengen door zoveel mogelijk in de wijken aanwezig te zijn. Ik streef naar een actieve samenwerking met mijn partners en bewoners in de wijk. Het is voor mij belangrijk om te weten wat er leeft in de wijk zodat ik problemen kan signaleren en zowel interne als externe partners hierover kan adviseren. Om hiervan goed op de hoogte te blijven vraag ik u om zaken te melden waarvan u vindt dat de politie het moet weten of waar de politie iets aan zou kunnen doen. Hierbij denk ik aan diefstallen, illegale bewoning, hennep, overlast, verdachte situaties, etc.

U bijdrage als bewoner is het allerbelangrijkst om de veiligheid te verbeteren. Denk hierbij aan het alarmeren van de politie. Ziet u een verdachte situatie of denkt u dat er wordt ingebroken bij u of uw buren, bel dan meteen het alarmnummer 112.  Schroom zeker niet om te bellen, wij komen liever een keer voor niets dan dat wij achter de feiten aan lopen. Wij merken te vaak dat mensen het lastig vinden om te bellen omdat ze bang zijn dat het uiteindelijk toch niets is. Zijn er geen levensbedreigende of heterdaad situaties maar wilt u wel  iets melden, bel dan het algemene nummer van de politie 0900-8844. Wilt u de wijkagent persoonlijk spreken dan kunt u ook naar dit algemene nummer van de politie bellen. Mocht ik niet in dienst zijn dan wordt er een terugbelbericht achtergelaten en bel ik op een later tijdstip terug. U kunt tevens naar de site van de politie gaan www.politie.nl en daar een contactformulier invullen met uw melding of verzoek. Ik zal ook dan zo spoedig mogelijk contact  met u opnemen.

Zeker nu de donkere dagen er weer zijn en bekend is dat er dan meer woninginbraken plaatsvinden, is sociale controle erg belangrijk. Voor de mensen die nog niet deelnemen aan Burgernet zou ik willen verzoeken om toch in overweging te nemen om dit wel te doen. Tevens is de afgelopen tijd veelvuldig de WhatsApp-groep in het nieuws geweest. Dit is een berichtensysteem op de mobiele telefoon. Via WhatsApp kunnen wij burgers mee laten zoeken met bepaalde meldingen maar het zijn tevens voor ons extra oren en ogen in de wijk. Samenwerken is hierin het sleutelwoord. De politie bellen blijkt voor sommigen toch een te grote stap en een App sturen is zo gedaan. Er bestaat al een WhatsApp groep Maarssenbroek. Om lid te kunnen worden van deze groep moet je aan een volgende eisen voldoen:

  • De minimale leeftijd is 21 jaar
  • U bent woonachtig in Maarssenbroek

Bent u enthousiast geworden en wilt u deel uit maken van de WhatsApp groep , geef u dan op door een mail te sturen naar whatsappmbroek@hotmail.com.  Voor meer informatie zie: whats-appgroep-als-signalering

Yvonne Liesveld
Politie Regio Utrecht