Gebiedsregisseur

Gebiedsregisseur  Maarssenbroek

Mijn naam is Foka der Nederlanden, Gebiedsregisseur voor heel Maarssenbroek.

Aanspreekpunt
Ik ben aanspreekpunt voor de wijkcommissies en werk namens de gemeente samen met de  wijkcommissies en de inwoners aan de verbetering van de leefbaarheid binnen de wijken van Maarssenbroek.

Uitvoeringsplan
Met diverse partijen en collega’s binnen en buiten de gemeentelijke organisatie hclapperboard-311792_1280_kopiev2eb ik contacten en werken wij samen aan de hand van de gebiedsvisie en het uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan wordt in overleg met de wijkcommissies uitgevoerd en geactualiseerd indien gewenst.

Verbeteren fysieke en sociale leefbaarheid
Met deze aanpak wil de gemeente samen met u de fysieke en sociale leefbaarheid  in de wijken verbeteren. Ik behandel vooral multidisciplinaire zaken.

Gebiedswethouder
De gebiedswethouder voor Maarssenbroek is Vital van der Horst. Ik hou hem op de hoogte van wat er speelt binnen de wijk op het gebied van leefbaarheid.

Contact gegevens
Mijn email adres is: foka.der.nederlanden@stichtsevecht.nl,  (Mobiel) telefoonnummer werk: 0346-254761.

Individuele meldingen
Voor individuele meldingen kunt u het algemene nummer: 140346 bellen, dit is ook buiten kantooruren bereikbaar in geval van een calamiteit.